درباره یو پی اس های آنلاین

این نوع یو پی اس ها باتری های زیادی ، معمولا بیش از 6 عدد نیاز دارند تا راه اندازی شوند.بنابر این از نظر تهیه باتری دارای هزینه اولیه زیادی میباشند. اما این مزیت را دارند که بعلن سری شدن باتری ها با هم،ولتاژ ورودی باتری بالا رفته و جریان کمتری برای راه اندازی نیاز داشته باشند.اما جای نگرانی نیست…

8 عدد باتری 12 وات

یو پی اس انلاین 3000

توان جریان دهی هر باتری 42 امپر ساعت

یو پی اس افلاین 3000

4 عدد باتری 12 وات

توان جریان دهی هر باتری 28 امپر ساعت

این دو سیستم از نظر زمان بک اپ دهی با بار مشابه تقریبا یکسان عمل میکنند.

زیرا در سیستم افلاین تعداد باتری ها کم ولی جریان باتری ها زیاد و در سیستم انلاین تعداد باتری ها زیاد ولی جریان باتری ها کم میباشند.
اگر قیمت باتری ها را باتوجه به جریان انها مقدار ثابتی در نظر بگیریم .{قیمت هر امپر ساعت} این دو سیستم دارای هزینه تهیه باتری یکسانی میباشند.